Kamna

KAMNA

  1. lehká - kamna jsou konstruována tak, aby v krátkém čase vytopila určitý prostor. Mají menší akumulační schopnost a jsou vhodná do krátkodobě využívaných objektů.
  2. středně těžká - kamna se staví v domech obývaných nepravidelně a jejich akumulační doba se pohybuje okolo 5 - 10 hodin.
  3. těžká - kamna plní funkci hlavního zdroje tepla pro celý dům nebo jeho obytné části. Jejich tepelná akumulace je zhruba 10 - 15 hodin a spotřeba dřeva je minimální. Těžká kamna se většinou stávají dominantou celého domu.

Kamna nemusí být postavená jenom z kachlů, mohou být omítaná, mohou mít mnoho tvarů a barev a mohou být i velmi moderní a jednoduchá.