Čištění spalinových cest

topidel a dřevo

Jaká nebezpečí hrozí při zanedbání péče o komín?

Nebezpečné jsou hlavně komíny, ve kterých se vytápí nevhodnými palivy, jako je mokré dřevo, domovní odpad, dřevotříska a plasty.

Při spalování těchto paliv se v komíně vytvoří vrstva usazenin, které jsou velmi hořlavé a nejdou odstranit běžným kominickým nářadím. Vyčištění takto zaneseného komína se nejen prodraží, ale může dojít i k požáru komína od jisker. To se stává i kvůli zanedbanému čištění.

Když komín vyhoří, v lepším případě popraská a nedá se používat. V horším případě se požár může rozšířit i na okolí komína.

Pokud se komín dlouho nečistí, kvůli usazeninám se zúží průduch komína a spaliny nemohou odcházet do volného ovzduší. Dřevo a uhlí se pak špatně spalují, vzniká nepáchnoucí jedovatý oxid uhelnatý, jímž se můžete otrávit. Podobné nebezpečí hrozí, když se na noc kotel či kamna "přidusí", aby palivo vydrželo až do rána. Omezí se přístup vzduchu pro spalování.

V kombinaci se špatně vyčištěným komínem klesá teplota spalin a vytvoří se vysoké procento oxidu uhelnatého. Klesne-li teplota spalin, sníží se i komínový tah, takže spaliny pak mohou pronikat do prostoru kolem kotle či kamen. Lidé se pak mohou otrávit ve spánku.